Thị trường nhà ở sẽ tiếp tục nóng vào năm 2021.

Published on January 28, 2021

Team Quang Lam – Thị trường nhà ở sẽ tiếp tục nóng vào năm 2021.
Các nhà kinh tế của Ngân hàng RBC đã viết trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư 13 tháng 1 “Năm nay được dự báo là một năm kỷ lục đối với thị trường nhà ở của Canada, nhưng các nhà kinh tế cũng thấy lý do để tin rằng cơn sốt bất động sản nhà ở sẽ bắt đầu chậm lại vào cuối năm 2021”.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Toronto Storey.