Thị trường nhà ở của Ontario, nơi nhu cầu tiếp tục vượt xa nguồn cung.

Published on May 20, 2021

Team Quang Lam – Thị trường nhà ở của Ontario, nơi nhu cầu tiếp tục vượt xa nguồn cung.
Nhiều ưu đãi về bất động sản tiếp tục khiến giá nhà vốn đã cao trên toàn tỉnh, nay lại tiếp tuc tăng với giá trung bình trên khắp Ontario vào tháng 4 đạt 869,788 đô la, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản Ontario (OREA) cho biết người mua nhà thực sự lo ngại về việc giá cả tăng và sự thiếu hụt nguồn cung. Trong các khu vực nơi nhiều cuộc đấu giá diễn ra đã” dẫn đến giá càng tăng cao hơn.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Source: storeys.com.