Thị trường nhà ở Canada nỗi lo của nhiều người.

Published on April 5, 2021

Team Quang Lam – Thị trường nhà ở Canada nỗi lo của nhiều người.
Các nhà kinh tế từ một số ngân hàng lớn nhất đang cảnh báo về triển vọng “tồi tệ” đối với người mua nhà trong bối cảnh giá cả tăng cao và thúc giục các nhà hoạch định chính sách vào cuộc.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: financialpost.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin