Thị trường nhà ở Canada dự kiến sẽ phá nhiều kỷ lục hơn vào năm 2021.

Published on April 16, 2021

Team Quang Lam – Thị trường nhà ở Canada dự kiến sẽ phá nhiều kỷ lục hơn vào năm 2021.
Xu hướng hiện tại và triển vọng về thị trường nhà ở cho thấy hoạt động sẽ duy trì mạnh mẽ cho đến hết năm 2021, dẫn đến số lượng và giá bán kỷ lục. CREA dự kiến vào năm 2022 sẽ thấy ít giao dịch hơn so với năm 2021, nhưng vẫn giữ nguyên kỷ lục so với tất cả các năm khác.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Source: www.creacafe.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.