Thị trường của người mua và thuê Condos.

Published on February 7, 2021

Team Quang Lam – Thị trường của người mua và thuê Condos.
Hiện nay những nhà đầu tư bất động sản vẫn còn cơ hội, sau khi biên giới mở lại, học sinh trở lại trường, mortgage vẫn còn thấp và khi mọi người đều được tiêm vaccine, thị trường condo sẽ phát triền mạnh và tất nhiên giá sẽ cao trở lại.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Nguồn: CTV news