Thị trường Condo quý một năm 2021.

Published on April 30, 2021

Team Quang Lam – Thị trường Condo quý một năm 2021.
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA là tăng so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trong quý một năm 2021 có tổng số 9,398 giao dịch tăng 79.8 phần trăm so với quý một năm 2020 có 5,226 giao dịch.
Giá trung bình quý một năm 2021 là $645,219 giảm 1.4 phần trăm so với quý một năm 2020 với giá trung bình là $654,570.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TREEB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.