Thị trường Condo Q2 năm 2021

Published on September 2, 2021

Thị trường Condo Q2 năm 2021
Trong Q2 tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) 14,437, tăng 64.6 phần trăm so với 8,771 đơn vị của Q2 năm 2020.
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng khu vực như sau:
• Khu vực Halton có tổng số 452 giao dịch với giá trung bình $661,207 so với quý hai năm 2020 có 183 giao dịch với giá trung bình $516,048
• Khu vực Peel có tổng số 1,079 giao dịch với giá trung bình $566,864 so với quý hai năm 2020 có 408 giao dịch với giá trung bình $513,630
• Khu vực Toronto có tổng số 6,053 giao dịch với giá trung bình $721,109 so với 2,485 giao dịch với giá trung bình $661,327 cùng thời kỳ năm ngoái
• Khu vực York có tổng số 970 giao dịch với giá trung bình $655,156 so với 243 giao dịch với giá trung bình $560,537 cùng thời kỳ năm ngoái
• Khu vực Durham có tổng số 190 giao dịch với giá trung bình $514,177 so với 108 giao dịch với giá trung bình $409,731 cùng thời kỳ năm ngoái
• Khu vực còn lại có tổng số 49 giao dịch với giá trung bình $533,861 so với 21 giao dịch với giá trung bình $392,833 cùng thời kỳ năm ngoái