Thị trường condo ở khu vực có mã vùng 416 suy yếu hon mã vùng 905.

Published on May 16, 2021

Team Quang Lam – Thị trường condo ở khu vực có mã vùng 416 suy yếu hon mã vùng 905.
Theo một báo cáo của Urbanation, doanh số bán condo mới ở Thành phố Toronto đã tăng lên 2.886 trong quý đầu tiên của năm từ 2,829 trong quý 1-2020, nhưng số lượng giao dịch cũng cao hơn 2.5 lần so với mức trung bình hàng quý giữa quý 2 và 4 quý của năm ngoái. Thành phố Toronto chiếm hơn 50% doanh số bán condo mới trong GTA lần đầu tiên kể từ năm 2018.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: canadianrealestatemagazine.ca,.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.