Thị trường Condo Khu vực GTA.

Published on May 1, 2021

Team Quang Lam – Thị trường Condo Khu vực GTA.
Trong tổng số 9,398 giao dịch Bất Động Sản Quý một năm 2021 Khu vực Toronto dẫn đầu với 6,475 giao dịch với giá trung bình $675,844
Khu vực Peel với 1,164 giao dịch với giá trung bình $548,364
Khu vực York với 1,114 giao dịch với giá trung bình $609,749
Khu vực Halton với 421 giao dịch với giá trung bình $632,225
Khu vực Durham với 175 giao dịch với giá trung bình $446,659
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Source: TREEB