Thị Trường Cho Thuê Của Condos Và Townhouse Condos quý một năm 2021.

Published on April 28, 2021

Team Quang Lam – Thị Trường Cho Thuê Của Condos Và Townhouse Condos quý một năm 2021.
Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý mot năm nay có tổng số 13,168 đơn vị condo được cho thuê tăng 81.6 % so với quý một năm 2020 với 7,251 đơn vị. Số lượng condo được đưa lên thị trường cho thuê trong quý một năm 2021 tăng 78.8% so với quý một năm 2020.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TREEB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.