Thị Trường Cho Thuê Của Condos Và Townhouse Condos khu vực GTA.

Published on April 29, 2021

Tean Quang Lam – Thị Trường Cho Thuê Của Condos Và Townhouse Condos khu vực GTA.
Trong tổng số 13,168 condo và 777 condo townhouse được cho thuê đứng đầu là thành phố Toronto với 10,629 condo và 309 condo townhouse.
Kế đến là vùng York với 1,159 condo và 117 đơn vị townhouse
Và vùng Peel với 1,130 đơn vị condo và 207 condo townhouse
Vùng Halton với 190 đơn vị condo và 124 condo townhouse
Vùng Durham với 26 đơn vị condo và 17 condo townhouse
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, TREEB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.