Thị trường cho thuê của Canada không đủ để cung cấp cho nhu cầu trong tương lai.

Published on May 23, 2021

Team Quang Lam – Thị trường cho thuê của Canada không đủ để cung cấp cho nhu cầu trong tương lai.
Vào năm 2020, tốc độ tăng dân số của Canada giảm xuống còn 200,000 người so với 500,000 người của một năm trước đó, nhưng trên thực tế, có 70,000 người Canada đã trở về từ Hong Kong va có nhiều khả năng se chọn định cư ở Toronto hay Vancouver. Có thêm 70,000 sinh viên nước ngoài đã hết hạn visa nhưng bị mắc kẹt tại Canada do covid-19 và được chính phủ liên bang cho phép ở lại.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.