Thị trường bất động sản vùng GTA tháng tư năm 2021

Published on May 7, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản vùng GTA tháng tư năm 2021.
Trong tổng số 13,663 giao dịch Bất Động Sản trong tháng tư năm 202, khu vực Toronto dẫn đầu với 4,694 giao dịch với giá trung bình $1,088,021
Khu vực Peel với 2,733 giao dịch với giá trung bình $1,035,341
Khu vực York với 2,454 giao dịch với giá trung bình $1,283,286
Khu vực Halton với 1,403 giao dịch với giá trung bình $1,208,601
Khu vực Durham với 1,771 giao dịch với giá trung bình $897,741
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Source: TRREB