Thị trường bất động sản vùng GTA tháng sáu năm 2021

Published on July 11, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản vùng GTA tháng sáu năm 2021.
Trong tổng số 11,106 giao dịch Bất Động Sản trong tháng sáu, năm 2021, khu vực Toronto dẫn đầu với 3,850 giao dịch với giá trung bình $1,079,749
Khu vực Peel với 2,281 giao dịch với giá trung bình $1,041,440
• Brampton giá trung bình $1,012,039
• Caledon giá trung bình $1,459,078
• Mississauga giá trung bình $1,019,325
Khu vực York với 2,015 giao dịch với giá trung bình $1,241,833
• King giá trung bình $1,788,070
• Markham giá trung bình $1,214,304
• Newmarket giá trung bình $1,088,667
• Richmond Hill giá trung bình $1,295,429
• Vaughan giá trung bình $1,291,264
Khu vực Halton với 1,096 giao dịch với giá trung bình $1,222,263
• Burlington giá trung bình $1,149,989
• Halton Hills giá trung bình $1,150,269
• Milton giá trung bình $1,035,349
• Oakville giá trung bình $1,437,986
Khu vực Durham với 1,425 giao dịch với giá trung bình $917,267
• Ajax giá trung bình $926,767
• Oshawa giá trung bình $796,883
• Pickering giá trung bình $1,051,106
• Whitby giá trung bình $1,002,409
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: CTV news, TRREB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.