Thị trường bất động sản vùng GTA tháng hai năm 2021.

Published on March 9, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản vùng GTA tháng hai năm 2021.
Giá nhà trung bình tháng hai năm 2021 là $1,045,488 tăng 14.9% phần trăm so với tháng hai năm 2020 với giá trung bình là $910,142.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Nguồn: TRREB