Thị trường bất động sản vùng đại đô thị Toronto.

Published on April 8, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản vùng đại đô thị Toronto.
Trong tổng số 15,652 giao dịch Bất Động Sản trong tháng ba năm 2021 Khu vực Toronto dẫn đầu với 5,130 giao dịch với giá trung bình $1,083,322
Khu vực Peel với 3,185 giao dịch với giá trung bình $1,061,015
Khu vực York với 2,911 giao dịch với giá trung bình $1,265,481
Khu vực Halton với 1,647 giao dịch với giá trung bình $1,245,062
Khu vực Durham với 2,077 giao dịch với giá trung bình $901,322
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TREEB

** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.