Thị trường bất đọng sản thành phố Mississauga tháng sáu năm 2021

Published on July 26, 2021

Thị trường bất đọng sản thành phố Mississauga tháng sáu năm 2021
Người mua mua nhà độc lập trung bình bỏ ra khoảng $1,524,060 — mức tăng lớn nhất hàng năm trên tất cả các loại nhà trong thành phố, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, $957,149 cho nhà semi-detached, tăng 15% so với tháng 6 năm 2020.
Doanh số bán nhà townhouse tăng 24% với 184 giao dịch, khiến người mua mất khoảng $755.318 tăng 11% so với tháng 6 năm 2020. Giá condo có mức tăng khiêm tốn hơn, được bán với giá trung bình $582.155 tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: insauga.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.