Thị trường bất động sản tháng tư năm 2021.

Published on May 7, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản tháng tư năm 2021.
Mặc dù trong năm 2020, COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều như những hạn chế về đi lại, sức khỏe và nền kinh tế. Ontario đang trong tình trạng lockdown và lệnh stay at home. Tuy nhiên doanh số bán nhà ở Khu vực GTA đã lập kỷ lục mới trong tháng 4 và nhiều gấp bốn lần từ tháng 4 năm 2020 – tháng đầu tiên của đại dịch. Trong thời gian chính phủ Ontario ban hành lệnh
stay at home, doanh số bán trong tháng 4 năm 2021 giảm 12.7% so với tháng 3 năm 2021. New listing cung giảm 8.4% so với tháng 3 năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TRREB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.