Thị Trường Bất Động Sản Tháng Hai Năm 2020 P2 – Quang Lam

Published on March 9, 2020

Thị Trường Bất Động Sản Tháng Hai, Năm 2020 P2 – Quang Lam
Trong tháng hai, năm 2020 tổng số giao dịch là 7,256 với giá trung bình $910,290, khu vực Toronto dẫn đầu với 2,477 giao dịch với giá trung bình $989,218
Khu vực Peel với 1,516 giao dịch với giá trung bình $861,537
Khu vực York với 1,285 giao dịch với giá trung bình $1,015,558
Khu vực Halton với 769 giao dịch với giá trung bình $977,617
Khu vực Durham với 890 giao dịch với giá trung bình $657,788