Thị trường bất động sản tháng bảy, năm 2021

Published on August 27, 2021

Thị trường bất động sản tháng bảy, năm 2021
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng bảy, năm 2021 có tổng số 4,121 giao dịch giảm 26.4% phần trăm với giá trung bình $1,405,478 tăng 21.7 phần trăm so với tháng bảy, năm 2020
• Nhà Semi-detached trong tháng bảy, năm 2021 có tổng số 868 giao dịch giảm 18.5 phần trăm với giá trung bình $1,027,895 tăng 12.2 phần trăm
• Townhouse trong tháng bảy, năm 2021 có tổng số 1,694 giao dịch giảm 8.2 phần trăm với giá trung bình $849,950 tăng 15.9 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng bảy, năm 2021 có tổng số 2,614 giao dịch tăng 8.2 phần trăm với giá trung bình $674,490 tăng 6.0 phần trăm so với tháng bảy, năm 2020
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 12,551 giảm 30.7 phần trăm so với 18,119 đơn vị của tháng bảy, năm 2020.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: canadianrealestatemagazine.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.