Thị trường bất động sản tháng ba năm 2021.

Published on April 7, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản tháng ba năm 2021.
Theo thống kê trong thời gian COVID xảy ra từ ngày 15 đến 31 tháng 3 năm 2020. đã có 6,504 đơn vị giao dịch trong 14 ngày đầu tiên của tháng 3 năm 2021 – tăng 41% so với 14 ngày đầu tiên của tháng 3 năm 2020. Đã có 9,148 đơn vị giao dịch từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, tăng 174% so với cùng thời gian vào tháng 3 năm 2020.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.