Thị trường bất động sản tăng vọt cho năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

Published on March 13, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản tăng vọt cho năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid 19.
Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto được gọi tắt là TRREB dự báo doanh số bán gần kỷ lục hơn 100,000 đơn vị bất động sản với giá bán trung bình dự kiến sẽ tăng khoảng 10% trong năm nay, lần đầu tiên vượt qua mốc 1 triệu dollar.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: mney.ca