Thị trường bất động sản khu vục GTA tháng 5, năm 2022

Published on June 9, 2022

Trong tháng 5 năm 2022 giá bán trung bình, ở mức $1,212,806, tăng 9.4% so với tháng 5 năm 2021 là $1,108,124, nhưng giảm so với giá bán trung bình vào tháng 4 Năm 2022 là $1,254,436.
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 18,679 tăng 0.5 phần trăm so với 11,902 đơn vị của tháng 5, năm 2021.
Trong tháng 5 mức lãi suất cơ bản là 3.2%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.79%, cho 3 năm trung bình là 4.49%, và cho 5 năm trung bình là 5.39%.
Trong tổng số 7,283 giao dịch Bất Động Sản trong tháng 5 năm 2022, khu vực Toronto dẫn đầu với 2,679 giao dịch với giá trung bình $1,233,748
• Toronto West có giá trung bình $1,164,622
• Toronto Central có giá trung bình $1,327,739
• Toronto East có giá trung bình $1,145,694
Khu vực Peel với 1,377 giao dịch với giá trung bình $1,180,883
• Brampton có giá trung bình $1,146,449
• Caledon có giá trung bình $$1,743,139
• Mississauga có giá trung bình $1,148,784
Khu vực York với 1,100 giao dịch với giá trung bình 1,369,657
• King có giá trung bình $2,060,603
• Markham có giá trung bình $1,368,206
• Newmarket có giá trung bình $1,190,498
• Richmond Hill có giá trung bình $1,490,602
• Vaughan có giá trung bình $1,376,668

Khu vực Halton với 826 giao dịch với giá trung bình $1,313,651
• Burlington có giá trung bình $1,241,958
• Halton Hills có giá trung bình $1,269,171
• Milton có giá trung bình $1,195,053
• Oakville có giá trung bình $1,495,926
Khu vực Durham với 1,025 giao dịch với giá trung bình $995,668
• Ajax có giá trung bình $1,099,882
• Oshawa có giá trung bình $844,745
• Pickering có giá trung bình $1,087,210
• Whitby có giá trung bình $1,050,368
Cảm ơn quý khách đã theo dõi video tóm tắt thị trường bất động sản khu vục GTA tháng 5, năm 2022
Khi quý kháchcó bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản.
Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong videokỳ tới
Nguồn: TREEB