Thế hệ baby boomers những người mua nhà tiềm năng

Published on July 30, 2021

Thế hệ baby boomers những người mua nhà tiềm năng
Một cuộc khảo sát cho biết những người thuộc Thế hệ baby boomers nắm giữ rất nhiều của cải, đặc biệt là trong thị trường bất động sản.
Cuộc khảo sát được tiến hành song song với Cơ quan thống kê Canada về những người Canada sinh từ năm 1946 đến 1965 đã xác định rằng 35%, tương đương 3.2 triệu người, đang cân nhắc mua nhà trong 5 năm tới, với 45% cho rằng bây giờ là thời điểm tốt để mua. 40 phần trăm những người được hỏi có ít nhất 50% tài sản ròng của họ gắn liền với bất động sản.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: www.canadianrealestatemagazine.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.