Thầy Thầy Thich Pháp Hòa giảng tại Kitchener Ontario Canada (P3) – Quang Lam

Published on November 26, 2019

Thầy Thich Pháp Hòa giảng tại Kitchener Ontario Canada (P3) – Quang Lam
Thượng Tọa Giảng Sư; Thích Pháp Hòa
Thuyết Pháp tại
Queensmount Senior Public School
21 Westmount Rd W, Kitchener, Ontario Canada
Ngày 23-11-2019
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề mua bán nhà, condos, tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại các website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV