Thành phố Toronto sẽ như thế nào khi đại dịch Covid 19 kết thúc

Published on May 29, 2021

Team Quang lam – Thành phố Toronto sẽ như thế nào khi đại dịch Covid 19 kết thúc.
Cuối cùng, khi Covid không còn, rất nhiều người sẽ đi đầu trong công cuộc phục hưng đô thị của Toronto, xây dựng lại thành phố với nhiều buổi hòa nhạc, quán bia nhiều trận thi đấu thể thao…
Nhiều người tin tưởng rằng sau đại dịch mọi người trên thế giới sẽ nghỉ đến Toronto — việc làm được trả lương cao, trường học được xếp hạng tốt, trung tâm tài chánh và trung tâm giải trí. Nhiều người đã và sẽ đầu tư vào thị trường bất động sản Toronto
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: torontolife.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.