Thanh niên đang mua nhà ồ ạt trong thời gian đại dịch Covid 19.

Published on March 16, 2021

Team Quang Lam – Thanh niên đang mua nhà ồ ạt trong thời gian đại dịch Covid 19.
Thanh niên Canada sanh từ năm 1981 đến năm 1996 được gọi là thế hệ Millennials đang là những người mua nhà với tiền tiết kiệm của họ trong thời điểm này
Thanh niên Canada tham gia vào thị trường nhà ở đã rất thất vọng trong những năm gần đây, nhưng thật kỳ diệu, đại dịch đã mang lại cơ hội mới.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Canadian real estate wealth