Team Quang Lam – Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 (P3)

Published on January 8, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 (P3)
Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 phần thứ hai
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời kì năm ngoái. Trong tháng mười hai năm 2020 có tổng số 7,180 giao dịch tăng 64.5% phần trăm so với tháng mười hai năm 2019 có 4,364 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng mười hai năm 2020 là $932,222 tăng 11.2% phần trăm so với tháng mười hai năm 2019 với giá trung bình là $838,662
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%