Team Quang Lam – Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 (P2)

Published on January 7, 2021

Team Quang Lam – Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 (P2)
Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 phần thứ hai
Trong quý ba năm 2020 tổng sản phẩm nội địa tăng 40.6%, tháng mười mot tỷ lệ thất nghiệp giảm 10.7% và tỷ lệ lạm phát tăng 1.0%.
Trong tháng mười hai Overnight Rate 0.25% Mức lãi suất cơ bản là trong tháng mười hai 2.45%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.09%, cho 3 năm trung bình là 3.49%, và cho 5 năm trung bình là 4.79%.
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời kì năm ngoái. Trong tháng mười hai năm 2020 có tổng số 7,180 giao dịch tăng 64.5% phần trăm so với tháng mười hai năm 2019 có 4,364 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng mười hai năm 2020 là $932,222 tăng 11.2% phần trăm so với tháng mười hai năm 2019 với giá trung bình là $838,662
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng mười, năm 2020 có tổng số 3,038 giao dịch tăng 54.6% phần trăm với giá trung bình $1,240,632 tăng 17.7% phần trăm so với tháng mười hai năm 2019
• Nhà Semi trong tháng mười hai năm 2020 có tổng số 591 giao dịch tăng 56.8% phần trăm với giá trung bình $939,660 tăng 16.6% phần trăm
• Townhouse trong tháng mười hai năm 2020 có tổng số 1,282 giao dịch tăng 76.8phần trăm với giá trung bình $768,474 tăng 14.1 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng mười hai năm 2020 có tổng số 2,193 giao dịch tăng 75.4 phần trăm với giá trung bình $ 600,840 giam 2.0 phần trăm so với tháng mười hai năm 2019
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 5,865, tăng 66.1 phần trăm so với 3,530 đơn vị của tháng mười hai, năm 2019.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%