Team Quang Lam – Tác động của COVID 19 đối với thị trường nhà ở Canada

Published on July 27, 2021

Team Quang Lam – Tác động của COVID 19 đối với thị trường nhà ở Canada
Trong gần 18 tháng, đại dịch COVID-19 đã khiến thế giới có nhiều thay đổi và thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, thị trường nhà ở Canada dường như là ngoại lệ. Không thể đoán trước được, hoạt động nhà ở trên khắp đất nước vẫn có khả năng phục hồi.
Thị trường bất động sản cho thấy sự tăng trưởng không ngừng khi đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử trên kinh tế toàn cầu.
Lãi suất thấp kỷ lục, nhu cầu nhà cao và số lượng nhà đăng bán thấp hơn dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Source:nesto.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.