Team Quang Lam – Condos GTA đang bùng nổ trở lại trong tháng 12 2020

Published on January 13, 2021

Team Quang Lam – Condos GTA đang bùng nổ trở lại trong tháng 12 2020
Condos GTA đang bùng nổ trở lại trong tháng 12-2020
Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto gọi tắt là TRREB doanh số bán tháng 12 năm 2020 tăng 5% so với năm 2019, khu vực Toronto, giá thực tế đã tăng 7.1%. giá trong mã vùng 416 tăng 6.3% và mã vùng 905 giá tăng 10.2%.
Tháng 12 chứng tỏ một tháng kỷ lục đối với lĩnh vực condos của GTA, khi doanh số bán tăng 75,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá trung bình của một condos giảm 2%.
Riêng tại Thành phố Toronto, doanh số bán condos tăng 75,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trung bình giảm 4.7%. Trong khu vực mã vùng 905, doanh số bán tăng 74,5% và giá trung bình tăng 6,3%.
Thị trường Condo trong vùng GTA đã trải qua rất nhiều bất ổn vào năm 2020. Trong 5 tháng đầu, doanh số bán hàng đã giảm 28.1% so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019, nhưng giá trung bình thực tế lại tăng 12.1%.
Theo phân tích của TRREB về thị trường condos vào tháng 5, các giao dịch cho thuê condos một phòng ngủ giảm 30.8% và hai phòng ngủ giảm 26,7%, nhưng chúng đã tăng gần gấp đôi so với một tháng trước đó.
Theo TRREB cho biết có 1,290 đơn vị thuê cho một phòng ngủ cao hơn nhiều so với 754 đơn vị vào tháng Tư. Tương tự có 820 đơn vị thuê cho hai phòng ngủ cao hơn nhiều so với 489 đơn vị cho thuê
Đến tháng 12, doanh số bán đã tăng trở lại và thị trường condos bắt đầu nóng dần lên, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào thị trường trong tương lai.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%