Tất Cả Siêu Thị T&T Sẽ Kiểm Tra Thân Nhiệt Nhân Viên Và Khách Hàng – Quang Lam

Published on April 21, 2020

Tất Cả Siêu Thị T&T Sẽ Kiểm Tra Thân Nhiệt Nhân Viên Và Khách Hàng – Quang Lam
Từ thứ Hai ngày 20/4/2020, các siêu thị trong hệ thống T&T trên toàn Canada bắt đầu thực hiện kiểm tra thân nhiệt bắt buộc đối với tất cả các nhân viên và tự nguyện đối với khách hàng.
Chuỗi siêu Siêu Thị T&T xác nhận về việc triển khai “dịch vụ kiểm tra thân nhiệt” của công ty với đài CTV News Toronto vào chiều Chủ nhật 20/4.