Tại Sao Toronto Là Nơi Lý Tưởng (P2) – Quang Lam

Published on February 8, 2020

Tại Sao Toronto Là Nơi Lý Tưởng (P2)
Dựa trên những lý do này, chúng ta không ngạc nhiên khi mới gần đây Toronto được bầu chọn là thành phố đứng hang thứ 17 trong danh sách các thành phố đáng sống nhất trên hành tinh. Vancouver đứng hạng 41, Montreal hạng thứ 45, Ottawa hạng thứ 77. Các yếu tố dánh giá bao gồm: mức độ yêu thích của cư dân thế giới, địa thế, địa điểm thu hút, các chương trình văn hóa, đặc điểm của cư dân, và mức phát triển kinh tế.