Tại Sao Toronto Là Nơi Lý Tưởng (P1) – Quang Lam

Published on February 8, 2020

Tại Sao Toronto Là Nơi Lý Tưởng (P1)
Trong tháng cuối năm vừa qua, giao địa ốc Toronto có giảm đôi chút, tuy giá vẫn tiếp tục tăng vì nguồn cung cấp nhà bán đang ngày càng eo hẹp. Tổng số nhà bán ra trên thị trường trong tháng Mười Hai giảm 3% so với tháng Mười Một, cũng là con số giảm lớn nhất, tính từ tháng Hai năm ngoái. Giá vẫn tăng đều đặn, tăng 0.5% trong vòng một tháng, và tăng 7.3% so với năm trước. Đây là mức tăng giá so theo từng năm cao nhất tính từ năm 2017.