Số nhà bán trong tháng 4 tăng cao tại Toronto và Vancouver.

Published on May 9, 2021

Team Quang Lam – Số nhà bán trong tháng 4 tăng cao tại Toronto và Vancouver.
Hội đồng Địa ốc Vùng Toronto cho biết có 13,663 căn nhà đã được bán ở vùng này trong tháng 4/2021, tăng 362% so với 2,957 căn được bán vào tháng 4 năm ngoái, tức là tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19.
Tổng số bán nhà trong khu vực đạt tổng cộng 4.908 căn vào tháng trước, do nhu cầu tăng cao ở khu vực Metro Vancouver, giúp đẩy giá chuẩn tổng hợp cao hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.15 triệu đô la.
Source: Trang Tin Tổng Hợp, Thợi mới
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Trang Tin Tổng Hợp, Thợi mới
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.