Số nhà bán ở vùng Toronto tăng kỷ lục trong tháng 7 năm 2020

Published on August 12, 2020

Số nhà bán ở vùng Toronto tăng kỷ lục trong tháng 7 năm 2020
Theo Hội đồng Địa ốc Vùng Toronto (TREB), có 11,081 căn nhà đổi chủ trong tháng 7/2020, tăng 29.5% so với tháng 7/2019, đạt kỷ lục mới cho tháng này.
Giá nhà trung bình cũng tăng 16.9% so với một năm trước, ở mức $943,710.