Số nhà bán ở vùng Toronto tăng 97%, giá tăng 22% trong tháng 3 năm 2021.

Published on April 12, 2021

Team Quang Lam – Số nhà bán ở vùng Toronto tăng 97%, giá tăng 22% trong tháng 3 năm 2021.
Số nhà bán trong vùng lên tới mức kỷ lục 15,652 căn vào tháng 3, tăng 97% so với 7,945 căn cùng thời điểm năm ngoái.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Thoi Moi news.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.