Số Nhà Bán ở Canada Trong Tháng 7 Đạt Mức Cao Kỷ Lục Trong 40 Năm Qua – Quang Lam

Published on August 29, 2020

Số Nhà Bán ở Canada Trong Tháng 7 Đạt Mức Cao Kỷ Lục Trong 40 Năm Qua – Quang Lam
Số nhà bán trong tháng 7 tăng 30.5% so với tháng 7 năm 2019 và tăng 26% so với tháng 6, hồi phục sau những mức thấp kỷ lục mấy tháng trước khi đại dịch COVID-19 khiến thị trường tê liệt.