Số nhà bán ở Canada tăng kỷ lục trong năm 2021.

Published on March 18, 2021

Quang Lam TV – Số nhà bán ở Canada tăng kỷ lục trong năm 2021.
Hiệp hội Địa ốc Canada dự báo số nhà bán sẽ vẫn tăng mạnh trong năm nay, lên tới mức kỷ lục, nhưng sau đó bắt đầu giảm vào năm 2022.
Dự báo cập nhật này được đưa ra khi Hiệp hội Địa ốc Canada cho biết số nhà bán trong tháng 2 đã tăng 6.6% so với tháng 1 và tăng 39.2% so với một năm trước.
Giá nhà trung bình thực tế trên toàn quốc trong tháng 2 đạt mức kỷ lục $678,091, tăng 25% so với một năm trước đó.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Nguồn: Tin tức Canada