Số lượng nhà trống ở Canada đang giảm

Published on March 23, 2022

Số lượng nhà trống ở Canada đang giảm
Số liệu mới cho thấy số lượng nhà trống đang giảm lần đầu tiên sau 20 năm. Một phân tích của Point2Homes báo cáo rằng có 1.3 triệu ngôi nhà trống ở Canada trong thập kỷ từ năm 2011 đến năm 2021, với tỷ lệ trống toàn Canada đạt 8% vào năm ngoái – so với mức 7.8% vào năm 2001.
Nghiên cứu cho biết dân số của Canada chỉ hơn 31 triệu người vào năm 2001, nhưng con số này đã tăng lên đáng kể vào năm 2021. Những ngôi nhà bỏ trống đang giảm dần ở hầu hết các thành phố của Canada
Tại Ontario, tỷ lệ trống của thành phố Brampton vẫn không thay đổi, Caledon và Burlington, tỷ lệ trống của họ tăng 54%, tiếp theo là Aurora với 51% và Richmond Hill là 49%. Halton Hills và Ajax có tỷ lệ trống dưới 2%.
👉 Khi quý khách có có bất kỳ thắc mắc liên quan đến bất động sản, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số
416-804-5111
416- 669-7363
để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và condos
❤️ Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Nguồn: storeys