#Shorts Toronto Condo một phòng ngủ có giá thuê trung bình hơn $2,300

Published on September 28, 2022

#Shorts Toronto Condo một phòng ngủ có giá thuê trung bình hơn $2,300
Giá thuê trung bình cho Condo một phòng ngủ ở Toronto đạt $2,329 trong tháng 8 – tăng 3.2% so với tháng 7 và tăng 17.1% cùng thời kỳ năm trước.
Giá trung bình hai phòng ngủ $3.266, tăng 24.3% so với tháng 8 năm 2021.
Giá thuê cao khiến Toronto trở thành thành phố đắt thứ hai ở Canada, chỉ sau Vancouver.
Trên toàn Canada, giá thuê trung bình cho một Condo một phòng ngủ là $1,628, trong khi Condo hai phòng ngủ là $2,038.
Waterloo có mức tăng trưởng giá thuê “mạnh mẽ” trong năm 2019, nhưng giá đã giảm mạnh trong thời gian đại dịch. Giá thuê trung bình cho một Condo hai phòng ngủ giảm 8%, nhưng đã tăng 13% trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.
Giá thuê trung bình cho một phòng ngủ ở Ontario tăng 8% hàng năm vào tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, ở mức $1,956 đô la mỗi tháng, vẫn thấp hơn mức trung bình $2,052 năm 2019.
Thành phố Mississauga Condo một phòng ngủ ở tăng 4.5% hàng lên $1,946.
Vui lòng liên lạc Quang Lam để được cập nhật tin tức bất động sản hằng ngày.
Team Quang Lam chuyên mua bán Nhà, Condos
CALL/TEXT Team Quang Lam
☎️ (416) 804 – 5111
☎️ (416) 669 – 7363