#Shorts Số người thuê nhà ở Canada tăng

Published on September 29, 2022

#Shorts Số người thuê nhà ở Canada tăng
Theo Thống kê Canada năm 2021 cho thấy số lượng gia đình thuê nhà đã tăng 21.5% kể từ năm 2011, trong khi chủ sở hữu nhà chỉ tăng 8.4%.
Những người từ 25 đến 29 tuổi có 44.1% sở hữu nhà vào năm 2011, so với 36.5% vào năm 2021.
Đối với những người từ 30 đến 34 tuổi, tỷ lệ sở hữu nhà đã giảm từ 59.2% năm 2011 xuống 52.3% vào năm 2021.
Những người từ 70 đến 74 tuổi, tỷ lệ này giảm từ 75.5% xuống 74.8% so với cùng một khoảng thời gian.
Những người từ 56 đến 75 tuổi – chiếm tỷ lệ mua nhà lớn nhất ở Canada vào năm 2021.
Những người từ 25 đến 40 tuổi – chiếm tỷ lệ thuê lớn nhất ở mức 32.6%.
Tỉnh bang BC có tỷ lệ sở hữu nhà giảm mạnh, giảm từ 70.0% năm 2011 xuống 66.8% năm 2021. Tiếp theo là Ontario, với tỷ lệ giảm từ 71.4% xuống 68.4% trong cùng thời gian.
Quebec, nơi trước đây có tỷ lệ sở hữu nhà thấp hơn so với phần còn lại của đất nước, có mức giảm nhỏ nhất: từ 61.2% xuống 59.9%.
Vui lòng liên lạc Quang Lam để được cập nhật tin tức bất động sản hằng ngày.
Team Quang Lam chuyên mua bán Nhà, Condos
CALL/TEXT Team Quang Lam
☎️ (416) 804 – 5111
☎️ (416) 669 – 7363