#Shorts Những Điều Cân Nhắc Khi Mua Condos(P1)

Published on March 20, 2022

#Shorts Những Điều Cân Nhắc Khi Mua Condos tại Toronto Canada (P1)
Mua condo dù để đầu tư hay để ở cũng luôn là một quyết định đúng đắn, tuy nhiên, chọn condo nào để phù hợp với khả năng tài chánh, ngân quỹ chi tiêu hàng năm của gia đình, và lối sống của những thành viên mới là điều nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua.
Trong video nay Quang Lam lần lượt phân tích cho quý khách biết vể nhũng điều cần quan tâm trước khi mua Condo
1. Vị trí
2. Ngân quỹ
3. Condo resale hay condo chuẩn bị xây
4. Nhà thầu xây cất
5. Tiện nghi
6. Chi phí condo hàng tháng
7. Hướng của Condo
8. Sửa sang
9. Tiền deposit
Nguồn:Condo Guide