#Shorts Lãi suất gia tăng

Published on June 6, 2022

#Shorts Lãi suất gia tăng
Ngày 1 tháng 6 ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản 0.5% và mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ lên đến mức 1.5%.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chính thì mức lãi suất căn bản ở Canada có thể lên đến 2.5% vào cuối năm nay.
Ngân hàng trung ương Canada có thể còn gia tăng mức lãi suất căn bản thêm ít nhất 2 lần nữa.
Ngân hàng trung ương Canada đang tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong những tháng tới, để ngăn chặn sự gia tăng mạnh mẽ của mức lạm phát.
Trong tháng tư vừa qua, mức lạm phát ở Canada đã lên đến mức 6.8%: mức lạm phát cao nhất trong vòng 30 năm qua ở Canada. Mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định ở ngân hàng TD Bank đã lên đến 5.39%.
Nếu ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5%, thì mức lãi suất nợ nhà cũng sẽ gia tăng ít nhất là thêm 0.5%.
Mức lãi suất nợ nhà gia tăng sẽ khiến cho nhiều gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ nhà hàng tháng.
Vui lòng liên lạc Quang Lam để được cập nhật tin tức bất động sản hằng ngày.
Nguồn: thoibaomedia
CALL/TEXT Team Quang Lam
☎️ (416) 804 – 5111
☎️ (416) 669 – 7363