Sáu chương trình nhập cư vào Canada (P1).

Published on April 26, 2021

Quang Lam TV – Sáu chương trình nhập cư vào Canada (P1).
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. 6 chương trình nhập cư Canada phần 1.
2.Tin thị trường bất động sản: Doanh số bán nhà của GTA tăng 97% trong tháng 3 với giá bán trung bình trên $1,100,000.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: www.google.com, Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.