Saigon Park – Quang Lam

Published on February 5, 2020

Saigon Park
Sau gần 2 năm ròng rã vận động và phối hợp với City Mississauga để thực hiện dự án xây dựng Công viên mang tên Sài Gòn ở một vùng đất bên ngoài lãnh thổViệt Nam, cuối cùng Saigon Park cũng đã thực sự hình thành trong long thành phố Mississauga bằng sự chung sức, chung lòng của tất cả những thành viên trong CĐ & được đón nhận với niềm vui và hãnh diện của tập thể người Việt không những ở tạiđịa phương mà ở khắp nơi trên thế giới.

After two years of petitioning and working closely with the city of Mississauga to have a Saigon Park outside of Vietnam, at last, the Saigon Park project came true with the combined effort of everyone in the community. Saigon Park is highly anticipated and is a collective pride, not just for local Vietnamese Canadians, but for all Vietnamese overseas.