Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 9-1-2021 Tỉnh bang Ontario có hơn 3,500 ca Covid mới, 89 ca tử vong

Published on January 9, 2021

Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 9-1-2021 Tỉnh bang Ontario có hơn 3,500 ca Covid mới, 89 ca tử vong.
Bản tin hôm nay ngày 9-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Chính phủ tỉnh bang Ontario lo ngại việc học sinh trở lại trường.
2. Tỉnh bang Ontario có hơn 3,500 ca Covid mới, 89 ca tử vong.
3. Một số bệnh viện GTA chuyển trẻ em nhập viện sang SickKids do COVID-19.
4. Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 phần thứ ba.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%