Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 8-1-2021 Quebec áp đặt lệnh giới nghiêm hàng đêm trên toàn tỉnh.

Published on January 8, 2021

Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 8-1-2021 Quebec áp đặt lệnh giới nghiêm hàng đêm trên toàn tỉnh.
Quang Lam TV – Bản tin hôm nay ngày 8-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Công đoàn giáo viên kêu gọi các trường học ở Peel gia hạn việc đóng cửa trường học do tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao.
2. Thủ hiến Ontario ông Ford công bố chương trình thử nghiệm COVID-19 cho khách du lịch quốc tế.
3. Quebec áp đặt lệnh giới nghiêm hàng đêm trên toàn tỉnh trong 4 tuần
4.Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 phần thứ hai.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%