Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 7- 1- 2021 Thủ hiến Ford xem xét lệnh giới nghiêm ở Ontario

Published on January 7, 2021

Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 7- 1- 2021 Thủ hiến Ford xem xét lệnh giới nghiêm ở Ontario
Bản tin hôm nay ngày 6-1-2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Thủ hiến Ford xem xét lệnh giới nghiêm ở Ontario.
2. Ontario vượt qua 200,000 trường hợp COVID-19
3. Mỹ đánh bại Canada để giành HCV tại giải vô địch Hockey trẻ thế giới
4. Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 phần thứ nhất.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%