Quang Lam TV Tin Canada & BDS 6 -1- 2021 Bệnh viện dã chiến COVID 19 đầu tiên của Ontario

Published on January 6, 2021

Quang Lam TV Tin Canada & BDS 6 -1- 2021 Bệnh viện dã chiến COVID 19 đầu tiên của Ontario
Bản tin hôm nay ngày 6-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Bệnh viện dã chiến COVID-19 đầu tiên của Ontario.
2. Tỉnh bang tăng tốc tiêm chủng cho những cư dân dễ bị tổn thương ở vùng Peel.
3. Tin thị trường bất động sản: Dự đoán thị trường condos Toronto năm 2021 phần thứ hai.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%